Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Lê Hoàng Anh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Lê Hoàng Anh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Lê Hoàng Anh – Lớp 12A- Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Study and score’s pressure Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg   [...]
Video đạt giải Nhì của thí sinh Trần Ngọc Phi trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Nhì của thí sinh Trần Ngọc Phi trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Trần Ngọc Phi – Lớp 12A- Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: The Invisibly emotional distance between parents and children Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Nhất của thí sinh Hoàng Thị Dung trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Nhất của thí sinh Hoàng Thị Dung trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Hoàng Thị Dung – Lớp 12C – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Generation Gap Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Thị Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Thị Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Phạm Thị Kim Ngân – Lớp 12C2- Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: School Violence Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg   [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Đỗ Thị Xuân Mai trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Đỗ Thị Xuân Mai trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Đỗ Thị Xuân Mai – Lớp 12C2 – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Cheating in Examination Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Gia Nguyên trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Gia Nguyên trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Nguyễn Gia Nguyên – Lớp 11A- Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Procrastination and how to overcome it [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Thị Thu Thanh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Thị Thu Thanh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thanh – Lớp 11A – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Volunteer Work Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Trần Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Trần Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Phạm Trần Kim Ngân – Lớp 11C5 – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Insensitive disease Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Ba của thí sinh Trần Hải Vân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Ba của thí sinh Trần Hải Vân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Trần Hải Vân – Lớp 11C4 – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: How smartphone affects our life Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg   [...]
Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Đinh Thị Thùy Nhung trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Đinh Thị Thùy Nhung trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Đinh Thị Thùy Nhung – Lớp 10C7 – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Video Game Addiction   [...]
Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Trần Thị Yến Thiên trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Trần Thị Yến Thiên trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Trần Thị Yến Thiên – Lớp 10C7- Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: How to learn English well Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg [...]
Video đạt giải Khuyến khich của thí sinh Phùng Trần Quang Huy trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Video đạt giải Khuyến khich của thí sinh Phùng Trần Quang Huy trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Video của Thí sinh Phùng Trần Quang Huy – Lớp 10C7 – Trường THPT Trường Chinh Sản phẩm dự thi: Teens Smoking [...]
Trang 1 / 212 »