Quy định đồng phục học sinh

Quy định đồng phục học sinh

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thời gian tháng 7, tháng 8 trường THPT Trường Chinh

Kế hoạch thời gian tháng 7, tháng 8 trường THPT Trường Chinh

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Lượt xem:

Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên [...]
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè năm 2019

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè năm 2019

Lượt xem:

[...]
Lịch coi thi thử THPT Quốc gia, Năm học 2018-2019

Lịch coi thi thử THPT Quốc gia, Năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Lịch kiểm tra tập trung HKII – Năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra tập trung HKII – Năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

Lượt xem:

Bộ đề thi THPT Quốc gia: file=”http://c3truongchinh.daknong.edu.vn/wp-content/uploads/6_De_Lichsu_Thamkhao_K19.pdf”] [...]
Phân công coi kiểm tra Học kì I, năm học 2018-2019

Phân công coi kiểm tra Học kì I, năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »