Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1799/ TB-SGDĐT 17/09/2018 Thông báo, Thông báo Về nghỉ lễ ,tết 2019 đối với CB,GV, Nhân viên các đơn vị