Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Thị Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Phạm Thị Kim Ngân – Lớp 12C2- Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: School Violence

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg