ĐÀO CÔNG HÙNG
 • ĐÀO CÔNG HÙNG
 • Ban Giám Hiệu
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0918760067
 • conghung1980@gmail.com
 • Dân tộc: Kinh Đơn vị công tác: Trường THPT Trường Chinh
NGUYỄN VĂN PHÚ
 • NGUYỄN VĂN PHÚ
 • Ban Giám Hiệu
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0848392929
 • nguyenanphu.c3truongchinh.daknong@moet.edu.vn
 • Dân tộc: Kinh Đơn vị công tác: Trường THPT Trường Chinh