Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Gia Nguyên trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Nguyễn Gia Nguyên – Lớp 11A- Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: Procrastination and how to overcome it