Thành tích nhà trường

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

– Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2020-2021 trường THPT Trường Chinh luôn được bình chọn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Năm học 2015-2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua phong trào hai tốt.

– Năm học 2017-2018 được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua.

– Được UBND tỉnh Đăk Nông tặng 02 Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tiếp trong các năm học 2015-2016, 2018-2019.

– Năm học 2019-2020 tập thể nhà trường được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; được UBND tỉnh khen tặng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019;

– Năm học 2019-2020 nhà trường được UBND huyện Đăk R’Lấp khen tặng tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông khen tặng tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Tập thể chi bộ nhà trường được Huyện ủy công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2017,2018, 2019, 2020.

– Chi bộ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen trong 5 thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính Trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

– Chi bộ được huyện uỷ tặng Giấy khen trong 5 thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính Trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Kết quả thi đua của  tập thể và cá nhân Trường THPT Trường Chinh trong các năm được tổng hợp theo bảng sau:

TT DANH HIỆU 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

2020-2021

1 Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
2 Tập thể lao động xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
3 Cờ thi đua của Chính Phủ Đạt
4 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đạt
5 Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
6 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc
7 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 01 01 00 01 03 00 01
8 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 06 06 06 06 04 06 07
9 Bằng khen của UBND Tỉnh cho cá nhân 02 01 00 02 02 02 04
10 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân 01 02 00 01 02 02 04
11 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh 02 02 02 02 00 00 02
12 Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể 01 01 01 01