Video đạt giải Nhất của thí sinh Hoàng Thị Dung trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Hoàng Thị Dung – Lớp 12C – Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: Generation Gap

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg