Video đạt giải Nhì của thí sinh Trần Ngọc Phi trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Trần Ngọc Phi – Lớp 12A- Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: The Invisibly emotional distance between parents and children

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg