Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1806/ SGDĐT-VP 18/09/2018 Công văn, Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
1790/ SGDĐT-GDTrH 17/09/2018 Công văn, Về việc Triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018
1766/ SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Công văn, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCT và Đạo đức lối sống HS 2018-2019
1716/ SGDĐT-CTTT 07/09/2018 Công văn, Về việc Xét chọn HS trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
1713/ SGDĐT-VP 06/09/2018 Công văn, Về việc Đẩy mạnh công tác đảm an toàn ANTT trong nhà trường
1701/ SGDĐT-VP 06/09/2018 Công văn, Về việc Tiêu thụ sản phẩm tăm tre
1683/ SGDĐT-GDTXCN 04/09/2018 Công văn, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 đối với GDTX
1684/ SGDĐT-GDTXCN 04/09/2018 Công văn, Về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suất đời 2018
1676/ SGDĐT-CTTT 04/09/2018 Công văn, Về việc Triển khai bảo hiểm y tế HS năm học 2018-2019
1682-SGDĐT/ KHTC 04/09/2018 Công văn, Kế hoạch, Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch số 450/KH-UBND
1626/ SGDĐT-GDTrH 27/08/2018 Công văn, V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019
2359/SGDĐT-QLGD 25/12/2017 Công văn, Về việc tổ chức kỳ thi olympic Khối 10 và khối 11 cấp THPT năm học 2017-2018
Trang 1 / 212»