Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1782/ SGDĐT-GDTrH 14/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tập huấn phương pháp dạy bôi,cứu đuối, chuyên môn
1763/KH- SGDĐT 12/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và năm 2019 đề án dạy và học ngoại ngữ
1689-SGDĐT 04/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN năm 2108
1682-SGDĐT/ KHTC 04/09/2018 Công văn, Kế hoạch, Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch số 450/KH-UBND