Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 16-KH/TT.TTN 26/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức Liên hoan "Đàn Piano - Guitar tỉnh Đắk Nông" lần thứ I - năm 2021
Số 4-KH-SGDĐT 07/01/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC 2020
Số 1201-QĐ-SGDĐT 10/09/2019 Kế hoạch, Về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra 2019-2020
Số 2-KH-SGDĐT 05/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phong trào thi đua "văn hóa công sở 2019-2025"
Số 50/KH-UBND 21/03/2019 Kế hoạch, Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam
So 2698-SGDĐT 28/12/2018 Kế hoạch, KH Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn thuộc sở
1782/ SGDĐT-GDTrH 14/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tập huấn phương pháp dạy bôi,cứu đuối, chuyên môn
1763/KH- SGDĐT 12/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và năm 2019 đề án dạy và học ngoại ngữ
1689-SGDĐT 04/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN năm 2108
1682-SGDĐT/ KHTC 04/09/2018 Công văn, Kế hoạch, Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch số 450/KH-UBND