Video đạt giải Ba của thí sinh Nguyễn Thị Thu Thanh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thanh – Lớp 11A – Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: Volunteer Work

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg