CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC 23-3 LẦN V

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông có Công văn số 2359/SGDĐT-QLCL qui định Cấu trúc, ma trận đề thi olympic 23-3 lần V năm học 2017-2018. Tải cấu trúc, ma trận theo file đính kèm.

cau truc olympic