Video đạt giải Khuyến khích của thí sinh Lê Hoàng Anh trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Lê Hoàng Anh – Lớp 12A- Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: Study and score’s pressure

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg