Thành tích học sinh

I. Những kết quả đạt được 

1. Năm học 2014-2015

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 34,67% ; yếu kém chiếm tỷ lệ: 15,88%.

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 94,95%;  yếu chiếm 2,52%.

– Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch Sử, có 06 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 08 học sinh đạt giải olympic cấp tỉnh, 01 giải khuyến khích KHKT cấp tỉnh và 01 giải khuyến khích Sáng tạo TTNNĐ cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh đạt TNPT là 176/178 đạt 98,87%

2. Năm học 2015-2016

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 39,5 % ; yếu kém chiếm tỷ lệ: 10 %.

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 97,48 %;  yếu chiếm 0,41 %.

– Có 04 học sinh đạt huy chương thi Olympic 30/4 tại TP HCM, có 18 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 26 học sinh đạt giải olympic cấp tỉnh, có 30 huy chương tại HKPĐ cấp tỉnh, 01 giải khuyến khích KHKT cấp tỉnh và 01 giải khuyến khích Sáng tạo TTNNĐ cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 222/226 đạt 98,87%.

3. Năm học 2016-2017

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 63,04 % ; yếu chiếm tỷ lệ 5 %, kém 0%

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 98,46 %;  yếu chiếm 0,1 %.

– Có 01 giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, có 16 học sinh đạt huy chương thi Olympic 30/4 tại TP HCM, có 23 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 35 học sinh đạt giải olympic cấp tỉnh, có 06 huy chương tại Hội thao GDQP cấp tỉnh, 02 giải KHKT cấp tỉnh và 01 giải khuyến khích Sáng tạo TTNNĐ quốc gia, 02 giải STTTNNĐ cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 210/212 đạt 99,09%.

4. Năm học 2017-2018

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 55,4 % ; yếu chiếm tỷ lệ 4,32 %, kém 0%

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 98,9 %;  yếu chiếm 0 %.

– Có 01 giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Lịch Sử, có 23 học sinh đạt huy chương thi Olympic 30/4 và TPHCM mở rộng tại TP HCM, có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 65 học sinh đạt giải olympic cấp tỉnh, có 47 huy chương tại HKPĐ cấp tỉnh, 02 giải KHKT cấp tỉnh và 02 giải STTTNNĐ cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 255/256 đạt 99,6%.

5. Năm học 2018-2019

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 66,14 % ; yếu chiếm tỷ lệ 5,8 %, kém 0%

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 98,94 %;  yếu chiếm 0 %.

– Có 01 giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, có 21 học sinh đạt huy chương thi Olympic 30/4 và TPHCM mở rộng tại TP HCM, có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 53 học sinh đạt giải olympic cấp tỉnh, có 04 huy chương tại Hội thao GDQP cấp tỉnh, 01 giải KHKT cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 219/234 đạt 93,5%.

6. Năm học 2019-2020

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 53,02 % ; yếu chiếm tỷ lệ 6,52 %, kém 0%

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 97,75 %;  yếu chiếm 0 %.

– Năm học này do tình hình Covid -19 nên tất cả các cuộc thi  học sinh giỏi đều dừng, nhà trường có 01 giải nhì KHKT cấp tỉnh và được chọn tham gia KHKT cấp quốc gia.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 215/216 đạt 99,54%.

7. Năm học 2020-2021

– Học lực: Khá giỏi chiếm tỷ lệ 63, 39 % ; yếu chiếm tỷ lệ 5,32 %, kém 0%

– Hạnh kiểm: Khá tốt chiếm 97,65 %;  yếu chiếm 0,12 %.

– Năm học này do tình hình Covid -19 nên một số cuộc thi cũng bị dừng như olympic cấp tỉnh, có 16 học sinh đạt huy chương thi Olympic 30/4 và TPHCM mở rộng tại TP HCM, có 17 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 50 huy chương tại HKPĐ cấp tỉnh, 02 giải KHKT cấp tỉnh và 02 giải STTTNNĐ cấp tỉnh.

– Tỉ lệ học sinh TNPT là 275/276 đạt 99,63%.

II. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp (cấp tỉnh,  khu vực, Quốc gia)

Nhà trường luôn là đơn vị đứng trong top 4 trường THPT có kết quả các cuộc thi cao nhất tỉnh Đăk Nông.

TT

TÊN KỲ THI THAM GIA

2014-2015 2015 -2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1 Học sinh giỏi 12 quốc gia 01 Giải Khuyến khích 0 01 giải Ba 01giải Nhì 01 giải Ba 0 0
2 Olympic khu vực phía Nam tại TP HCM 0 4 16 23 21 Không tổ chức 18
3 Học sinh giỏi 12 cấp Tỉnh 06 18 23 25 25 Không tổ chức 17
4 Olympic cấp Tỉnh 08 26 35 65 53 Không tổ chức Không tổ chức
5 Học sinh giỏi Quốc phòng An ninh cấp Tỉnh 05 Không tổ chức 06 Không tổ chức 04 Không tổ chức Không tổ chức
6 Học sinh giỏi HKPĐ cấp tỉnh Không tổ chức 30 Không tổ chức 47 Không tổ chức Không tổ chức 50
7 Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh 01 01 02 03 01 01 02
8 SKKN/NCKHSPUD 09 02 07 08 08 11 22
9 Tích hợp – liên môn cấp quốc gia 01 Không tổ chức Không tổ chức Không tổ chức
10 Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Không tổ chức Không tổ chức 11 Không tổ chức Không tổ chức Không tổ chức Không tổ chức
11 Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia 0 0 1 0 0 Chưa tổ chức Chưa tổ chức
12 Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh 1 1 2 2 0 2

2

 

– Đối với học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa lớp 12: Trong các năm nhà trường luôn có học sinh tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 04 giải. Hai năm học 2015-2016 và 2019-2020, 2020-2021 không có học sinh đạt giải nhưng cũng có tới 09 học sinh tham gia trong đội tuyển.

III. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trường THPT Trường Chinh luôn là đơn vị có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao trong toàn tỉnh, năm 2017 tỉ lệ tốt nghiệp là 99.09%, năm 2018 tỉ lệ tốt nghiệp là 99.6%, năm 2019 tỉ lệ tốt nghiệp THPT 93.5%, năm 2020 tỉ lệ tốt nghiệp là 99,54%, năm 2021 tỷ lệ  tốt nghiệp phỏ thông là 99,63% và tỉ lệ học sinh đạt từ điểm sàn trở lên (Tính theo khối thi) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đạt trên 50%.