Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 2060-QĐ-SGDĐT 30/12/2019 Quyết định, Quyết định về việc Phê duyệt bộ Tài liệu dạy học giáo dục hướng nghiệp cấp Trung học phổ thông
Số 1514-QĐ-SGDĐT 30/11/2019 Quyết định, Về việc Cử CB ,GV tham gia lơp bồi dưỡng nâng cao năng lực sáng tạo KH
Số 1532-QĐ-SGDĐT 27/11/2019 Quyết định, Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018
Số 473-QĐ 15/05/2019 Quyết định, Cấp giấy chứng nhận HS giỏi tỉnh THPT
Số 415-QĐ 03/05/2019 Quyết định, QĐ công nhận SKKN cơ sở 2018-2019
Số 293-QĐ 03/04/2019 Quyết định, Danh sách giám khảo chấm SKKN 2019
Số 264-QĐ 29/03/2019 Quyết định, Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao GDQPAN
816/ QĐ-SGDĐT 14/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CB, GV tham gia BC viên tập huấn chuyên môn GDTC
808/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CBQL giáo viên tham gia tập huấn GV cốt cán cấp THPT
812/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Thành lập Hội đồng chấm thi chọn đội tuyển HS giỏi dự thi HSG