Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
816/ QĐ-SGDĐT 14/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CB, GV tham gia BC viên tập huấn chuyên môn GDTC
808/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CBQL giáo viên tham gia tập huấn GV cốt cán cấp THPT
812/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Thành lập Hội đồng chấm thi chọn đội tuyển HS giỏi dự thi HSG