Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1868/SGDĐT-QLCL 28/09/2018 Công văn, Về việc Tổ chức Thi nghề phổ thông năm học 2018-2019
892/QĐ-SGDĐT 27/09/2018 Nghị quyết, Về việc Thành lập Đội tuyển bồi dưỡng HSG năm 2018
1828/SGDĐT-CTTT 21/09/2018 Công văn, Về việc Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu biển ,đảo Việt Nam
1806/ SGDĐT-VP 18/09/2018 Công văn, Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
1790/ SGDĐT-GDTrH 17/09/2018 Công văn, Về việc Triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018
1799/ TB-SGDĐT 17/09/2018 Thông báo, Thông báo Về nghỉ lễ ,tết 2019 đối với CB,GV, Nhân viên các đơn vị
1782/ SGDĐT-GDTrH 14/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tập huấn phương pháp dạy bôi,cứu đuối, chuyên môn
816/ QĐ-SGDĐT 14/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CB, GV tham gia BC viên tập huấn chuyên môn GDTC
808/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Cử CBQL giáo viên tham gia tập huấn GV cốt cán cấp THPT
812/QĐ-SGDĐT 13/09/2018 Quyết định, Về việc Thành lập Hội đồng chấm thi chọn đội tuyển HS giỏi dự thi HSG
1768/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản khác, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2018-2019
1766/ SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Công văn, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCT và Đạo đức lối sống HS 2018-2019
Trang 1 / 3123»