Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Sô: 145/THPPTC- CK 10/04/2019 Báo cáo, Về việc Báo cáo công khai thu - chi NSNN Năm 2019
Số 704-SGDĐT 09/04/2019 Công văn, Về việc Triển khai vòng thi cấp tỉnh cuộc thi giao thông học đường
Số 125/THPTTC - CKTC 06/04/2019 Báo cáo, Báo cáo công khai quyết toán chi NSNN năm 2018
Số 691-SGDĐT 05/04/2019 Công văn, Về việc Thực hiện nộp thuế môn bài và trích 40% thực hiện cải cách tiền lương
Số 673-SGDĐT 04/04/2019 Công văn, Về việc Rà soát và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục 2019
Số 672-SGDĐT 04/04/2019 Công văn, Về việc Điều chỉnh biên chế đơn vị sự nghiệp GD công lập
Số 664-SGDĐT 03/04/2019 Thông báo, Thông báo về việc Xét tặng giải thưởng Bảo Sơn
Số 293-QĐ 03/04/2019 Quyết định, Danh sách giám khảo chấm SKKN 2019
Số 184/HĐTĐKT 03/04/2019 Thông báo, Thông báo, tổ chức đưa đón đại biểu đến dự Hội nghị tổng kết TĐKT năm 2018
Số 662-SGDĐT 03/04/2019 Công văn, Về việc triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác đào tạo, bồi dưỡng
Số 641-SGDĐT 01/04/2019 Công văn, Về việc cử GV tiếng Anh tham gia tập huấn về công viên địa chất
Số 264-QĐ 29/03/2019 Quyết định, Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao GDQPAN
Trang 1 / 512345»