Video đạt giải Ba của thí sinh Trần Hải Vân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Trần Hải Vân – Lớp 11C4 – Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: How smartphone affects our life

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg