Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
892/QĐ-SGDĐT 27/09/2018 Nghị quyết, Về việc Thành lập Đội tuyển bồi dưỡng HSG năm 2018