Video đạt giải Ba của thí sinh Phạm Trần Kim Ngân trong Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video của Thí sinh Phạm Trần Kim Ngân – Lớp 11C5 – Trường THPT Trường Chinh

Sản phẩm dự thi: Insensitive disease

Link trên Youtube: https://youtu.be/CPtfNwqsLhg