Tuyên truyền Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOV

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Thông tin và truyền thông cung cấp một số tài liệu, đường link chính thức để tải ứng dụng, như sau:

– Link tải ứng dụng NCOVI trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi 

– Link tải ứng dụng NCOVI trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

– Video hướng dẫn sử dụng ứng dụng: http://stttt.daknong.gov.vn/cmspages/baiviet/default.aspx?idbaiviet=12982