TUYỂN SINH BỔ SUNG LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Trường Chinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh  lớp 10 đến hết ngày 7/8/2017. Đề nghị phụ huynh và các em học sinh lớp 9 khẩn trương nộp hồ sơ tại văn phòng nhà trường.