THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SÔ: …./TS –THPTTC                Đăk Wer, ngày 10 tháng 05  năm 2018

                                                                                    

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

 

            Kính gửi:  Phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 9 năm học 2017-2018

 

        Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 2 năm 2018 về việc bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về nội dung thực hiện các phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm 2018( năm học 2018-2019)

Thực hiện Công văn số 730/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc hướng dẫn tuyển sinh THCS và THPT năm học 2018 – 2019;

Trường THPT Trường Chinh thông báo đến trường THCS Nguyễn Công Trứ về kế hoạch  tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 học sinh
 2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

III. Phân vùng tuyển sinh:

Theo quy định phân vùng tuyển sinh, trường THPT Trường Chinh tuyển sinh gồm các đối tượng sau:

 1. Học sinh có hộ khẩu tại các xã Nhân Cơ, Đăk Wer, Nhân Đạo, Quảng Tân, Kiến Thành, Đăk Rmoan và Nghĩa Thắng;
 2. Học sinh có thời gian học tập tại các trường THCS của các xã nói trên.
 3. Học sinh ngoại tỉnh.
 4. Căn cứ tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh:

Người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở có trách nhiệm cung cấp hồ sơ về kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của cá nhân để làm căn cứ tuyển sinh vào trung học phổ thông, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Tuổi của học sinh trường trung học phổ thông thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi. Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

     V. Hồ sơ tuyển sinh

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

3. Học bạ cấp trung học cơ sở

4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.      VI. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

 1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:

1.1. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú có hộ khẩu thường trú tại các xã Nhân Cơ, Đăk Wer, Nhân Đạo, Quảng Tân, Kiến Thành, Đăk Rmoan và Nghĩa Thắng;

1.2. Học sinh là người dân tộc rất ít người;

1.3. Học sinh khuyết tật;

1.4. Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

 1. Chế độ ưu tiên tuyển sinh THPT

Thực hiện theo Quyết định 224/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (Trích Điều 10 và Điều 11)

Điều 10: Đối tượng được công điểm ưu tiên

 1. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng (nhóm đối tượng 1):

–  Con liệt sĩ;

–  Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

–  Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

–  Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

–  Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.

 1. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng(nhóm đối tượng 2):

– Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

– Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

 1. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng(nhóm đối tượng 3):

–  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

–  Người dân tộc thiểu số;

–  Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 1. Thí sinh có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Điều 11: Áp dụng điểm công thêm cho đối tượng ưu tiên khuyến khích:

 1. Điểm công thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh quy định tại các Điều 1, 2, 7 của quy định này.
 2. Chỉ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh năm học 2018-2019 đối với học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

– Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm

– Loại khá: Cộng 1 điểm

– Loại Trung bình: Cộng 0,5 điểm

VII. Cách xét tuyển:

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ Văn của năm học lớp 9.

VIII.  Thời gian bán và nộp hồ sơ, lịch thi tuyển sinh:

– Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30  ngày 25/05/2018 đến 17 giờ 00 ngày 05/06/2018

– Thời gian thu hồ sơ: Từ 7 giờ ngày 13/06/2018 đến 16giờ 30 ngày 8/7/2018

IX. Phí xét tuyển: Không thu phí xét tuyển.

Nhà trường chúng tôi rất mong Ban giám hiệu, thầy cô giáo quan tâm và phổ biến kịp thời thông báo này đến phụ huynh và các em học sinh lớp 9 của trường mình.

Nhà trường chúng tôi chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT.

    HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

PHAN VĂN TẤN