LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG LẦN THỨ III, HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2016-2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết