Học sinh giỏi quốc gia

Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên nhà trường có em Đặng Bạch Huệ đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Lịch Sử.
Năm học 2016-2017 nhà trường có em Phan Thị Quỳnh Nga đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.
Đây là thành tích đáng tự hào của nhà trường.